• Profilaktik işlərin vaxtında keçirilməsi split sisteminizin xidmət müddətini uzadır, sizi onun içində yığılan zərərli maddələrin təsirindən qoruyur və elektrik enerjisi xərclərini azaldır.

  Split sistemi daxili və xarici blokdan ibarətdir.
  Kəskin temperatur dəyişiklikləri, toz, tüstü, kül, narın tük, tozcuq, içinə düşən həşəratlar xarici bloka mənfi təsir göstərir. Bütün bunlar həddindən artıq qızmaya, tez korlanmaya, sərf olunan elektrik enerjisinin artmasına və split sisteminin sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. 

  Daxili  blok da, xarici mühitin aqressiv təsirinə məruz qalır: toz, heyvan tükü, bişirilən yeməyin buxarı və tütün tüstüsü kondisionerin daxili səthlərində yığılır, bu isə xoşagəlməz nəticələrə gətirir:
  - allergik reaksiyalara və səhhətin pozulmasına;
  - otaqda normal hava mübadiləsinin pozulmasına.
  Bütün bunlara yol verməmək üçün vaxtaşırı olaraq  split sisteminin kompleks profilaktikasını həyata keçirməyi sizə tövsiyə edirik.

 • Split sisteminin daxili blokunun təmizlənməsini həyata keçiririk.

  Bizim mütəxəssislərimiz daxili bloku ehtiyatla çıxararaq filtrləri, buxarlandırıcını və pəri servis şəraitində təmizləyirlər.

 • Drenaj sistemini təmizləyirik.

  Drenaj sisteminin çirklənməsi sızmalara, xoşagəlməz qoxunun yaranmasına, zərərli bakteriyaların çoxalmasına səbəb ola bilər.

  Daxili bloku xüsusi kimyəvi tərkiblə dezinfeksiya edirik.

  Çirklənmiş radiator pərlərin fırlanma sürətinə təsir göstərir və elektrik enerjisi sərfiyyatının artmasına səbəb olur. Radiator çox kövrəkdir, onu ehtiyatla təmizləmək lazımdır. Deşilən freon borusunu və ya əzilən alüminium detalı bərpa etmək çox çətindir. Bizim mütəxəssislərimiz istilik dəyişdiricisini ehtiyatla təmizləyirlər.

  Bütün rejimlərdə iş prosesini yoxlayırıq və cihazın gələcək istifadəsinə dair tövsiyyələr veririk.

  İşlərin yerinə yetirilməsi üçün xarici blok pəncərənin altında və ya eyvan sahəsində quraşdırılmış olmalıdır (hündürlük işləri görülmür).

  Split-sisteminin soyuducu vasitə ilə təchiz edilməsi diaqnostikanın nəticəsinə əsasən ayrıca ödəniş əsasında yerinə yetirilir.

 • Split sisteminin daxili blokunun sökülməsi

 • Split sisteminin daxili blok filtrlərinin təmizlənməsi

 • Split sisteminin daxili blokunun buxarlandırıcısının təmizlənməsi

 • Split sisteminin daxili blokunun ventilyator pərlərinin təmizlənməsi

 • Split sisteminin daxili blokunun dezinfeksiyaedici vasitə ilə zərərsizləşdirilməsi

 • Drenaj sisteminin yuyulması və təmizlənməsi

 • Split sisteminin xarici blokunun istilik dəyişdiricisinin təmizlənməsi

 • Split sisteminin təzyiqinin ölçülməsi və işinin müxtəlif rejimlərdə diaqnostikası

 • Cihazın istismarına dair mütəxəssis məsləhəti və tövsiyyəsi