• Paltaryuyan maşını hazırlanmış yerdə quraşdırırıq.

  Paltaryuyan maşın texniki baxımdan düzgün və sizin üçün rahat yerdə quraşdırılır.

 • Daşıma üçün bərkidilmiş hissələri açırıq.

  Siz vintaçan və ya açar axtarmaq və ya təlimatı oxumaq üçün vaxt itirməli olmayacaqsınız.

 • Səviyyəölçəndən istifadə etməklə yerini tənzimləyirik.

  Paltaryuyan maşını xüsusi bacarıq və alətlər olmadan dəqiq quraşdırmaq olduqca çətin məsələdir. Bizim mütəxəssislərimiz paltaryuyan maşını ideal dəqiqliklə yerləşdirəcəklər. 

 • Qoşulma nöqtələrini yoxlayırıq.

  Paltaryuyan maşının qısaqapanma nəticəsində zədələnməsinə yol verməmək üçün şəbəkə yoxlanılmalı və ehtiyac olarsa, dəyişdirilməlidir (dəyişdirmə xərci ayrıca ödənilir). Qonşuların mənzilinə suyun axmasının qarşısını almaq üçün su və kanalizasiya xəttinə qoşulma  yoxlanılmalıdır. Xidmətə birləşmələrin germetizasiyası daxildir.

 • Detallar dəstindən istifadə etməklə texnikanın qoşulması.

 • Paltaryuyan maşının qoşulmasında zəruri alət və detallardan istifadə olunur ki, bunlar da maşınla birlikdə təchiz edilir. Siz nəyi, necə və harada quraşdırmaq sualı ilə özünüzü yormalı olmayacaqsınız. Əgər həmin detallar kifayət etməzsə (məs. daha uzun şlanqın tələb edilməsi və s.), sizə elə yerindəcə zəruri detalların çeşidi təklif olunacaq.

 • Avadanlığın müxtəlif rejimlərdə işini yoxlayırıq.

 • Siz paltaryuyan maşının düzgün işlədiyindən əmin ola bilərsiniz. Əgər paltaryuyan maşında nasazlıq aşkar edilərsə, onu dərhal götürüb işlək vəziyyətdə olan maşınla əvəz edəcəklər.

 • Cihazın istismar qaydalarına dair məsləhət veririk.

 • Bizim mütəxəssislərimiz paltaryuyan maşının bütün idarəetmə elementlərinin məhz hansı məqsəd üçün nəzərdə tutulduğunu və müxtəlif funksiyalar üçün optimal rejimin seçilməsini əyani olaraq göstərəcəklər. Siz mürəkkəb istismar təlimatını oxumalı olmayacaqsınız.

 • Bütün tullantıları yığışdırıb özümüzlə aparırıq.


 • Siz dəyərli vaxtınızı tullantıların təmizlənməsinə sərf etməkdənsə, dərhal paltaryuyan maşından istifadə edə bilərsiniz.
 • Texnika mövcud su, elektrik, kanalizasiya xətlərində heç bir dəyişiklik edilmədən qoşulur. Asma paltaryuyan maşınların quraşdırılması yerinə yetirilmir.