Filtr

Qiymət

UPSin qiymətləri

UPS - personal kompüterinizi enerji təchizatının nasazlıqları zamanı onu qoruyaraq müvəqqəti elektrik təmininatı ilə təchiz edəcək. Bu yolla UPS-lər vacib biznes proseslərin fasiləsizliyini təmin edir.


  • Kompyuter üçün UPS
  • Gücü 360 Vt
  • Avtomatik sönmə müdafiə sistemi 
89