Televizor alarkən nələrə diqqət yetirmək lazımdır?

  • Tarix

    22.08.2014

  • Baxış sayı

    533

Məişət texnikası, o cümlədən  televizorların istehsalı daim təkmilləşir, onların satışı və istifadəsi durmadan artır. Müasir televizorlar təkcə dizayn gözəlliyinə görə yox, həm də yüksək görüntü keyfiyyətinə görə fərqlənirlər.

Məişət texnikası, o cümlədən  televizorların istehsalı daim təkmilləşir, onların satışı və istifadəsi durmadan artır. Müasir televizorlar təkcə dizayn gözəlliyinə görə yox, həm də yüksək görüntü keyfiyyətinə görə fərqlənirlər. Hal-hazırda onun 10 mindən çox modeli istehsal edilir. Bu səbəbdən televizor seçilməsi zamanı onun hansı xüsusiyyətlərini nəzərə alınması kifayət qədər çətinləşir.Televizor bizim həyatımızın mühüm bir tərkib hissəsidir. Sırf texniki baxımdan yanaşdıqda televizor televiziya siqnallarını qəbul və vizual təsvir etmək üçün istifadə olunan qurğudur. Təsvirlərin rənginə görə qara və rəngli televizorlar mövcuddur. Hazırda demək olar ki, əsasən rəngli televizorlardan istifadə edilir və televiziya ötürmələri üçün rəqəmli sistemlərin tətbiqi həyata keçirilir. Bu yeni sistem şəklin və səs qəbulunun keyfiyyətini artırmağa imkan verir. Ona görə də hər bir istehlakçının bu avadanlıqları alarkən aldanmamaq üçün nə etməli olduğunu bilməsi vacibdir.

Televizorlar əsasən ekran tipinə, quruluşuna, ölçülərinə, qiymətinə görə təsnifləşdirilir. Hazırda televizorun ən geniş yayılmış növləri plazmalı, mayekristallı və işıqdiodlu olanlardır.

Plazma televizorlar işə salınarkən qazın köməyi ilə təzyiq vurulur və ekran işıqlanır. Effektinə, kontrast və rəngötürücülüyünə görə plazma televizorlar xüsusilə müsbət mənada seçilirlər. Ekran yaxşı görüntü yaradır və toz yığmır. Bu tip bütün televizorların komputer çıxışları olur və uzun müddət işləyirlər. İşıqdiodlu televizorların meydana çıxması ilə çoxları plazma tiplilərin bazardan sıxışdırılacağını güman edirdi. Lakin bir sıra cəhətlərinə görə plazma tiplilər hətta onlardan üstün xüsusiyyətlərə malik olduğunu sübut edə bildi. Belə ki, plazmaların eni 10-15 sm-dən artıq olmur ki, bu da onların mənzildə daha az yer tutmasına şərait yaradır. Plazma ekranlı televizorlar həmçinin işıqlılığına və böyük diaqonalda buraxıldığına görə digərlərini üstələyir və məhz bu baxımdan böyük ailələr üçün uyğundurlar.

Maye kristallı televizorlar ekranı maye kristallı hissələrdən ibarət olduğuna görə belə adlanırlar. İşə düşən zaman siqnalın təsiri ilə kristallar ekranda yerdəyişməyə məruz qalır, lampanın buraxdığı işıq bu cür tənzimlənir və displeydə görüntü bu yolla dəyişir. Məhz belə bir texnologiyaya görə görüntünün çox mühüm bir parametri olan kontrastı və qara effekti ziyan çəkir. Bununla mübarizə üçün istehsalçılar son illər ekranın işıqlanması üçün lampadan yox, işıqdiodlardan istifadə edirlər. Bu kontraslığın artmasına və işıqötürücülüyün yaxşılaşmasına imkan verir. Bu tipli televizorlarda şəklin sürətlə dəyişməsi nəticəsində görüntü korlana bilər. Üstünlüyü isə enerji sərfinin az olması, elektromaqnit dalğalarının mövcud olmamasıdr. Bu xüsusiyyətləri onlardan komputer üçün monitor kimi istifadə etməyə də imkan verir.

İşıqdiodlu (LED) televizor isə digərlərindən görüntüsünün təbii olması ilə seçilir. Bu modellərdə mikrosxem olduğuna görə istifadəçi görüntüsünü idarə edə, ehtiyac olduğu təqdirdə onun kontraslığını formatlaşdıra bilər. Bu cür televizorlar yüngül və nazik olduqlarına görə divarda xüsusilə gözəl görünürlər. Bundan əlavə onlar ensiz ekrana malikdir və xeyli az enerji sərf edir. Lakin bu cür televizor dügərləri ilə müqayisədə nisbətən bahadır.

Proyeksiyalı televizorlar keyfiyyət və böyük görüntü həcminə görə məşhurlaşmışlar. Lakin buna baxmayaraq bu tip televizorlar bəzi xüsusiyyətlərinə görə plazma və maye kristallılarla eyni səviyyədə olsalar da, bir sıra mühüm cəhətlərə görə onlardan geri qalırlar.

Kineskopik teleqəbuledicilər praktiki olaraq bazarda yoxdular, lakin yenə də onları müəyyən üsullarla tapmaq mümkündür. O qədər də yüksək qiymətə malik deyillər. Onların görüntü xarakteristikası (kontrast və işıqlılığı) yaxşı səviyyədədir. Əsas çatışmazlıqları kiçik həcmli olması, görüntüsünün geometrik inkarı və yüksək səviyyəli videonu canlandırmaq imkanlarının olmamasıdır. Çox seyr edilən zaman gözlər üçün yorucudur.

Televizorun qiyməti əsas etibarilə onun ekranının diaqonalından və funksiyalarından asılıdır. Onların ekran ölçüləri isə standartlaşdırılır.

Ticarət şəbəkələrindən televizor əldə etmək istəyərkən hər bir istehlakçı təbii ki, müəyyən çətinlik qarşısında qalır. Burada onun funksiyaları, ekranının həcmi, forması, korpusunun rəngi və s. bu kimi amillər hər bir insanı düşünməyə məcbur edir. Çünki bir sıra göstəricilərinə görə televizorlar demək olar ki, bir-birinə çox yaxındır. Bunu üçün ilk növbədə televizorun ekran tipi seçilməlidir. Yəni hansı televizoru almaq istədiyinizi dəqiqləşdirin. Bundan əlavə televizor seçərkən onun həcmi nəzərə alınmalıdır. Belə ki, onun yerləşəcəyi otaq kiçikdirsə iri həcmli televizor insanda təəssüratı və rahatlığı pozacaqdır. Məhz buna görə də otaq həcminə görə diaqonalın seçilməsi vacibdir. Bundan əlavə ekranın nizamlanması da unudulmamalıdır, belə ki, görüntünün keyfiyyət və detallaşması məhz bundan asılıdır. Nə qədər yüksək nizamlansa görüntü daha kontraslı və dəqiq olacaq.

Nəzərə alın ki, kadrların dəqiqliyi üçün standart 60 hersdir. Lakin hətta bu halda da görüntüdə qüsurlar olur. Belə halların olmaması üçün tezliyi 120 hersdən başlayan televizorlar seçmək məqsədəuyğundur. Bundan başqa bütün zəruri interfeys və tünerlərin olduğuna əmin olmaq lazımdır.

Onu seçərkən mütləq yerində qoşub yoxlayın və funksiyaları, idarə olunması ilə bağlı mağaza əməkdaşına zəruri olan suallarınızı verin. Qablaşdırılmazdan öncə cihazın korpusunu, ekranını yaxından nəzərdən keçirin, hər hansı bir qüsur aşkar etdikdə onu almaqdan imtina edin. Alan zaman orjinal mal aldığınıza əmin olmaq üçün keyfiyyət sertifikatını soruşmağı unutmayın.

Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirik ki, ölkə qanunvericiliyinə əsasən istehlakçılar ticarət obyektindən alınmış malın keyfiyyəti ilə bağlı zəruri məlumatları tələb etmək hüququna malikdir. İstehlakçı aldığı mürəkkəb texniki malların, o cümlədən televizorun keyfiyyətini, komplektliyini yoxlamaq, onun düzgün və təhlükəsiz istifadəsinin nümayiş etdirilməsini satıçıdan tələb edə bilər. Satıçı isə istehlakçınun bu tələblərini yerinə yetirməyə borcludur. Ticarət obyekti texniki cəhətdən mürəkkəb malları satışa müvafiq qaydada hazırlamalı, sazlanması və xırda təmiri işlərini aparmalıdır. Bu malların satışı zamanı obyekt onların yoxlanması üçün müvafiq şərait yaratmalıdır.

Eyni zamanda hər bir istehlakçı bilməlidir ki, televizorlar zəmanət müddəti ilə satılmalıdır. Zəmanət müddəti onun zəmanət talonunda, pasportunda və ya nişanlama kağızında (yarlıqda) yaxud mala əlavə olunan digər sənəddə göstərilməlidir. Mal zəmanət müddəti ilə satılarkən, satıcı onun pasportunda malın bu obyektdən alındığını və malın satıldığı tarixi təsdiq edən ştamp vurur. Bu ona görə edilir ki, istehlakçı həmin müddət ərzində alınan malda qüsur və ya saxtalaşdırma aşkar edilərsə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqlarını tələb edə bilsin. Bu hüquqlar sırada isə istehlakçının zəmanət müddəti ərzində aldığı malı lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirməyi, satış qiymətini uyğun məbləğdə azaltmağı, malın qüsurlarının icraçının (satıcının, istehlakçının) hesabına aradan qaldırılmasını və ya qüsurların aradan qaldırılması üçün istehlakçının və ya üçüncü şəxslərin çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsini, malın, həmin mala uyğun digər modelli (markalı, tipli və i.a.) mal ilə dəyəri yenidən hesablanma şərti ilə əvəz edilməsini, müqavilənin ləğv edilməsini və çəkdiyi zərərin ödənilməsini tələb etmək hüquqları yer alır. Qanunvericiliyə gərə satıcı (icraçı) istehlakçıdan lazımi keyfiyyəti olmayan malı geri götürməyə və bu maddənin birinci bəndində göstərilən istehlakçının tələblərindən birini yerinə yetirməyə borcludur.

Nəzərə alın ki, istehlakçının aldığı televizorda yaranan qüsurların aradan qaldırılması ilə bağlı tələbinə, qəbz, mal və ya kassa çeki, zəmanət müddəti olan mallar üzrə isə texniki pasport və ya onu əvəz edən digər sənəd təqdim edildikdə baxılır. Qüsurlu mal lazımi keyfiyyətli, eyni modelli (markalı, tipli və s.) mala dəyişdirilərkən qiymət dəyişərsə, istehlakçı qiymət fərqini ödəmir. Ona görə də müvafiq seçim etdikdən sonra alqı-satqı müqaviləsi bağlayın. Yəni satıcı tərəfindən sizə malın həmin maqazadan alınması və s. barədə məlumatları təsdiq edən sənədləri tələb edin. Bu gələcəkdə sizin qarşılaşacağınız fors-major hallardan sığortalanmağınız üçün vaacibdir.

Zəmanətli təmir aparılarkən malın zəmanət müddəti onun təmirdə olduğu müddət qədər uzadılır. Göstərilən müddət istehlakçının qüsurları aradan qaldırmaq tələbini irəli sürdüyü gündən hesablanır. Mal dəyişdirildikdə, zəmanət müddəti dəyişdirilmə günündən etibarən yenidən hesablanır.Televizor 14 gün ərzində təmir olunmazsa istehlakçının tələbi ilə satıcı (icraçı) televizorun təmir edildiyi və ya dəyişdirildiyi müddət üçün ona əvəzsiz olaraq (evinə çatdırmaqla) oxşar mal verməlidir.

Televizorun ixtisaslaşdırılmış firma mağazalardan alınması məqsədəuyğundur. Hər bir istehlakçı televizor alarkən qeyd olunanları nəzərə almalı və hüquqlarının müdafiəsində aktiv olmalıdır. Əgər hər hansı qanun qozuntularına rast gəlsəniz dərhal DX-ə müraciət edin.

Məsləhət görürük

BÜTÜN MƏQALƏLƏR