Paltaryuyan seçimi zamanı hansı faktorlara diqqət yetirməliyik?

 • Tarix

  02.09.2014

 • Baxış sayı

  115

Paltaryuyan maşın xanımların əvəzolunmaz ev texnikalarından biri və hətta birincisidir. Ona görə onun seçimində bütün nüansları və faktorları nəzərə almaq lazımdır. Bu məsələdə Orion.az saytı sizə yaxından köməklik göstərəcək. 


Paltaryuyan maşın 
xanımların əvəzolunmaz ev texnikalarından biri və hətta birincisidir. Ona görə onun seçimində bütün nüansları və faktorları nəzərə almaq lazımdır. Bu məsələdə Orion.az saytı sizə yaxından köməklik göstərəcək. 

Paltaryuyan maşın ilk öncə yerləşdiriləcək yer üçün seçilir.Misal üçün, əgər yer məhdudiyyəti yaşayırsınızsa, bu zaman  dar modellər seçməyiniz məsləhət görülür. Adətən, standart paltaryuyan maşın 85 x 60 x 58 sm ölçülərində olur. Dar model seçdiyinizdə isə, qabarit ölçüləri 35 sm kimi azalır. Həmçinin, əgər standart ölçülü modellərdə 5-8 kq yüklənmə ilə paltar yumaq olarsa, dar ölçülü modellərdə bu yüklənmə yalnız 3-4 kq çatır. Buna görə də, əgər yeriniz imkan verirsə, standart moddellər seçməyiniz daha məsləhətdir. Dar modellərə, həmçinin standart frontal yüklənməli paltaryuyandan başqa şaquli yüklənməli paltaryuyan maşınlar da aiddir .Onların hər birinin özünəməxsus keyfiyyətləri vardır, məsələn:

 • Şaquli yüklənməli paltaryuyan maşınların  öz standart model həmkarlarından müsbət fərqi ondadir ki, bu tip paltaryuyanlarda qapı açılmağı yuxarı doğru olduğu üçün əlavə sahə tələb edilmir.
 • Şaquli yüklənməli paltaryuyan maşınların öz standart model həmkarlarından digər müsbət fərqi ondadır ki, bu tip paltaryuyanları istənilən 3 tərəfi boyunca yerləşdirmək olar.
 • Standart model paltaryuyan maşınların öz şaquli yüklənməli həmkarlarından müsbət fərqi ondadır ki, bu tip maşınların mebelə quraşdırılma imkanı olur.
 • Şaquli yüklənməli modellərdə yuma prosesinin istənilən vaxtında, maşının qapısını açıb yadınızdan çıxan paltarları yuma prosesi üçün paltaryuyana ata bilərsiniz.
 • Paltaryuyanın idarəetmə paneli yuxarıda yerləşdiyinə görə, körpə uşaqlı ailələrə, şaquli yüklənməli modellər  daha təhlükəsizdir

Paltaryuyan seçən zaman onun baraban və bakının hansı materialdan olduğuna diqqət yetirmək lazımdır. Paltaryuyanın bakı- barabanın yerləşdiyi yerdir. Adətən, bak pastlanmaz poladdan və yaxud kompozit materiallardan (plastik,digər metal və s.) hazırlanmış olur. Bunlardan daha davamlısı pastlanmaz poladdan hazırlanmış baklardır. Belə paltaryuyanların mənfi xüsusiyyəti isə odur ki, pastlanmaz poladdan hazırlanmış baklar,yuma zamanı səs yaradır. Kompozit materialdan hazırlanmış baklar  az səs yaysalar da, daha davamsızdırlar.

Paltaryuyan maşınlar dövrə sayına görə də fərqlənirlər. Əgər siz paltarınızı yuduqdan sonra daha quru şəkildə əldə etmək istəyirsinizsə bu zaman müvafiq olaraq daha çox dövrəli paltaryuyan modellərini seçməlisiniz. Paltarlarınızın keyfiyyətini qorumaq üçün,məsləhət görülür ki, daha davamlı parçadan olan paltarlarınızı yuksək dövrəli rejimdə, incə paltarlarınızı isə dövrə sayı aşağı olan rejimdə yuyasınız.

Müasir dövrümüzdə paltaryuyanlar müxtəlif yeni sistem, funksiya və proqram üzrə işləyir. Onların bəziləri ilə sizi tanış edirik:

ALC sistemli paltaryuyanlar: Bu sistemli paltaryuyan maşınları yuyulan paltarın miqdarından asılı olaraq elektrik enerjisinin və suyun sərfiyyatını idarə etmə qabliyyətinə malikdirlər.

Aqua Sensor: Bu funksiya  yuma zamanı  suyun az sərf olunmasını təmin edir. Lakin şəraitdən asılı olaraq əgər  su bulanıqdırsa bu zaman yuma vaxtı və yaxalama sayı artır. Əks halda yəni, əgər su təmizdirsə yuma vaxtı və yaxalama sayı azalır.

Booble-soaking sistemli paltaryuyanlar:  Bu sistem paltaryuyanlarda yuyucu maddərin həll olunmasını təmin edir. Yuma zamanı  suda xüsusi köpüklər əmələ gətirir və onlar yuyucu vasitənin tam həll olmasını təmin edir.

Fuzzi Logic sistemli paltaryuyanlar: Bu sistem paltaryuyan maşının parametr və rejimlərini idarə edən sistemdir.Qeyd olunan proses  belə baş verir: paltaryuyana paltar əlavə etdikdən sonra maşın su yığır, paltarın islanması üçün bir necə dövrə vurur. Paltar islandıqdan sonra avtomatik olaraq paltarın miqdarı çənə verilən suyun temperaturu, təzyigi hesablanır. Bütün bu verilənləri emal etdikdən sonra sistem tərəfdən prosesə uyğun olan su miqdarı, yuma rejimi, sıxma, yaxalama  və s. kimi proseslər idarə edilir.

S-sistem: Əvvəlki məqaləmizdə qeyd etdiyimiz kimi paltaryuyanın ən birinci düşmənlərindən biri də həddindən artıq köpüklənmənin müşahidə olunmasıdır. "S-sistem" sistemi vasitəsi ilə köpüklənmə prosesinə nəzarət həyata keçirilir. Normadan artıq köpüklənmə olduqda xüsusi nasos işə düşərək artıq köpüyü aradan qaldırır.

Drenaj sistemli paltaryuyanlar: Paltaryuyanda normadan  artıq su müşahidə olduqda  drenaj sistemi işə düşür. Bu sistem vasitəsi ilə baraban hərəkət etmədən artıq su paltaryuyandan xaric edilir.Məsləhət görürük

BÜTÜN MƏQALƏLƏR